Ing. Bc. Jiří Jemelka, MBA

Ing. Bc. Jiří Jemelka, MBA

Właściciel/członek zarządu

Założyciel firmy JPF Czech s.r.o., który stopniowo awansował ze stanowiska sprzedawcy w firmie edukacyjnej do niezależnego konsultanta firmy i wykładowcy. Stopniowo, dzięki wielu projektom, nauczył się również innych umiejętności niezbędnych do tymczasowego zarządzania firmą lub do tymczasowego zarządzania kryzysowego firmą.

Ze względu na uzyskane wyniki i referencje jego działalność stopniowo rozszerzyła się na wiele innych obszarów, m.in szkolenia z umiejętności zarządczych i biznesowych, audyt personalny, strategiczne zarządzanie firmą itd. Logicznym rezultatem tego procesu było założenie firmy J.I.P., którą kieruje w roli dyrektora wykonawczego od momentu jej założenia do dnia dzisiejszego.

Jednocześnie pracuje jako konsultant wykonawczy w kilku czeskich firmach, ekspert w zakresie zarządzania firmą, sprzedaży, ekspert w coachingu i szkoleniu przedsiębiorców, menedżerów i handlowców, prelegent na profesjonalnych konferencjach poświęconych problemom i wyzwaniom biznesowym. Ma niezwykłą umiejętność pracy przy wielu, często bardzo skomplikowanych projektach, wykorzystuje synergię pracy zespołowej, lekko ufa, jeśli chodzi o zaufanie do ludzi, ponieważ jest przekonany, że tylko z ludźmi (zdolnymi, na odpowiednich miejscach, zmotywowanymi i dobrze prowadzonymi) czy firmmi mogą nie tylko przetrwać, ale przede wszystkim prosperować w dłuższej perspektywie.

Silna orientacja na ludzi i wyniki, a także szczególnie wrażliwość handlowa, ekonomiczna i ogólna przedsiębiorczość sprawiają, że jest liderem, który wie, czego chce i w wielu przypadkach z powodzeniem osiąga swoje cele. Potrafi przewodzić i inspirować ludzi do tego, aby mieli pragnienie rozwoju i doskonalenia. Jego ciągła chęć do nauki i doskonalenia się jest również bardzo mocną stroną, która daje przykład innym ludziom.

„Wiele osób uważa dziś, że miarą sukcesu człowieka jest wielkość jego samochodu, domu lub konta bankowego. Z kolei Jiří kieruje się wartościami takimi jak wiara, rodzina i przyjaźń. Zostać mężem i ojcem uważa za najlepsze wydarzenia w swoim życiu, bo to zmusiło go do stania się lepszym człowiekiem, lepszym niż był wcześniej. Jeśli mężczyzna chce być dobrym mężem i dobrym ojcem, musi stale rosnąć i stawać się wewnętrznie silniejszy. Bycie dobrym ojcem i dobrym mężem przynosi błogosławieństwo nie tylko rodzinie, ale także samej osobie.“