Vladimír Šild

Za svoju kariéru sa vypracoval z pozície predavača v lahôdkach na riaditeľa spoločnosti, a to vďaka vlastnosti stále na sebe pracovať, vzdelávať sa, hľadať riešenia ako sa to dá.

Hovoria o něm, že je obchodník, zodpovedná a cieľavedomá osobnosť s dobrými riadiacimi a rozhodovacími schopnosťami, ktorá má strategické myslenie, presvedčivé vyjednávacie a obchodné zručnosti.

Má bohaté skúsenosti v príprave a napĺňaní obchodných plánov, riadení a motivovaní zamestnancov, rád sa oboznamuje s novými trendami, a svojim pozitívnym prístupom sa staviam ku všetkým novým výzvam.

Od roku 2006 obchodný riaditeľ v krízovom manažmente