o nas ruce

Rewitalizacja firm:
Szybki wzrost produktywności

Usługa Rewitalizacja Biznesu ma tylko jeden cel: wnieść do Twojej firmy wymierny wzrost i jak najszybszy zysk.

Na pewno dlatego chodzi o naszą najwyraźniej najbardziej udaną usługę z zaskakującymi wynikami, szczególnie w:

 • Wzroście sprzedaży
 • Usprawnieniu zarządzania i marketingu
 • Organizacjii funkcjonowaniu firmy

Rewitalizacja firm składa się
zazwyczaj z 3 kroków:

1

KROK #1:

DOGŁĘBNA ANALIZA FIRMY

Jest to rodzaj „zdjęcia rentgenowskiego” Twojej firmy w celu ujawnienia i dokładnego opisania podstawowych problemów oraz odkrycia ukrytych słabych punktów i niewykorzystanych możliwości.

W szczególności chodzi o:

 • Analizę sprzedaży
 • Analizę marketingu
 • Analizę managementu (zarządzania) firmy
 • Analizę funkcjonowania firmy
 • Analizę kadry i kultury korporacyjnej

Analizy odbywają się w formie:

 • Prowadzenie rozmów z wybranymi pracownikami Twojej firmy.
 • Korzystanie z badania kolejnych dokumentów zarządczych (opisy stanowisk, struktura organizacyjna itp.).

Podczas analizy korzystamy z własnego systemu MPM. Jest to narzędzie do zarządzania kluczowe narzędzie menadżerskie opracowane w J.I.P. dla firm w celu rewitalizacji, rozwoju lub odbudowy (restart) firmy.

Istotą „systemu MPM” jest podział firmy na kilka obszarów, które analizujemy osobno. Następnie ustalamy jasne i mierzalne cele poprawy w każdym obszarze.

2

KROK #2:

DROGA DO OKREŚLONYCH CELÓW

Celem usługi Rewitalizacja Firm jest zwiększenie produktywności za pomocą sprawdzonych, funkcjonalnych narzędzi, procedur i technik. Osiągniemy to realizując z góry jasno określone cele.

W firmie możesz liczyć na:

 • Wyższa rentowność i wyniki marketingowe
 • Efektywną komunikację i współpracę w firmie
 • Uproszczenie zarządzania firmą
 • Wydajniejsze planowanie
 • Zwiększenie sprzedaży lub zysków
 • Kontrolę zarządzania finansami i przepływami pieniężnymi firmy
 • Maksymalizację wyników przedstawicieli handlowych i działu sprzedaży
 • Efektywną organizację pracy
 • Zdrową kulturę korporacyjną (stymulacja pracowników do osiągania najlepszych wyników)

Nasi konsultanci (specjaliści ds. produktywności) pomogą w jak najkrótszym czasie wdrożyć zaplanowane działania i rozpocząć pożądane zmiany w firmie. Wszyscy wtedy będą wiedzieć, co i jak zrobić, aby poprawić sytuację firmy.

Z pewnością docenisz fakt, że codzienne problemy i zadania w ramach programu rewitalizacji rozwiązujemy z Tobą i Twoimi ludźmi osobiście, bezpośrednio „na miejscu”.

Z naszego doświadczenia wynika, że jest to zdecydowanie najefektywniejszy sposób naszej pracy.

3

KROK #3:

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

Projekt rewitalizacji firmy zazwyczaj nie jest kompletny bez dodatkowych (lub zaktualizowanych) szkoleń pracowników. Szkolenie obejmuje:

 • Umiejętności biznesowe
 • Zdolności kierownicze
 • Zdolności do porozumiewania się
 • Administrację
 • Coaching przedstawicieli handlowych w terenie
 • Coaching menedżerów

Każde szkolenie prowadzi do znacznego wzrostu potencjału Twojej firmy i ludzi. Docelowo prowadzi to do wyższych zysków, wzrostu sprzedaży, lepszej komunikacji i organizacji firmy.

To tak, jak gdy – za pomocą naszego systemu MPM – rozbierasz na części źle zbudowany element konstrukcyjny (swojej firmy) i budujesz go ponownie poprawnie (funkcjonalnie).

Szkolenie pracowników ma wtedy na celu nauczenie twoich ludzi korzystania z „konstrukcji budowlanej” w nowy, prawidłowy sposób. Nic dodać nic ująć.

Efektem końcowym naszej wspólnej pracy jest dobrze prosperująca i zdrowa finansowo firma marketingowa, sprzedażowa, produkcyjna i kadrowa.

„A ile mnie to będzie kosztować?“

Nasze usługi są bardziej przystępne cenowo, niż można by się spodziewać – i przynoszą firmom wiele dodatkowych korzyści::

 • Nasze ceny są średnio o 20 - 30 % niższe niż u porównywalnych dostawców (chętnie udzielimy porównania cen na osobistym spotkaniu)
 • Niemal od razu zaczniesz generować znacznie większy obrót i zysk
 • Zdecydowana większość klientów zauważy szybki zwrot z inwestycji
 • Obniżysz koszty edukacji i doradztwa
 • Dzięki naszemu sprawdzonemu know-how uzyskasz wysoką wartość dodaną

WSKAZÓWKA: Zapraszamy do obejrzenia filmów referencyjnych, gdzie jesteśmy oceniani przez właścicieli i dyrektorów firm, którym pomogliśmy uratować firmę lub rozpocząć dalszy rozwój.